044 239 - 11 - 68
096 035 - 22 - 77
Реєстрація зміни прізвища та / або імені ФОП

Реєстрація зміни прізвища та / або імені ФОП

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) вказується в усіх документах, згідно яких підприємець має право вести свою господарську діяльність: свідоцтвах, виписках, витягів, ліцензіях, дозвільних документах, а також договори та первинних документах.

Згідно ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон № 755-IV) в Єдиному державному реєстрі (далі – ЄДР) міститься інформація про ФОП, в т.ч. прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для тих, хто відмовився від прийняття реєстраційного номера через релігійні переконання, повідомив про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта ).

Зміна прізвища, імені або по батькові для ФОП тягне за собою необхідність поміняти не тільки паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків, а й внести відповідні зміни до ЄДР та поміняти ті документи, згідно яких він веде свою господарську діяльність.

 

Вартість послуги

Вартість послуги з реєстрації зміни імені фізичної особи-підприємця становить 1200 – 1600 грн. (без прискорення і при наявності у ФОП печатки). Печатка – 300 грн.

Термін – 2-3 дні.

У вартість послуги входить:

 • сплата реєстраційного збору за державну реєстрацію зміни адреси фізичної особи-підприємця;
 • підготовка і подача реєстраційної заяви державному реєстратору.

Додатково оплачуються:

 • послуги нотаріуса за виготовлення довіреності (в разі якщо у ФОП немає печатки);
 • виготовлення нової печатки (у зв’язку зі зміною імені / прізвища) – 250 грн.
 • збір за проведення реєстрації зміни імені або місця проживання фізичної особи-підприємця в розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (180 грн.).

Крім цього, Постановою КМУ “Про надання послуг в сфері держ. реєстрації юр. осіб і фіз. осіб-підприємців” передбачена можливість проведення реєстраційних дій в скорочені терміни, а саме:

 1. протягом 6 годин після надходження документів – в подвійному розмірі адмін. збору за відповідною реєстрацію;
 2. на впродовж 2 годин після надходження документів – у п’ятикратному розмірі адмін. збору за відповідною реєстрацію.

Примітка:

При перереєстрації, яка проходить в Київській області та / або інших регіонах України, вартість послуг зростає на 500 грн., якщо ми відправляємо документи поштою.

Якщо є необхідність особисто подати документи співробітниками компанії КФН – вартість послуг договірна.

 

Необхідні документи

Згідно ст. 18 Закону № 755-IV для державної реєстрації змін до відомостей, які містяться в ЄДР, необхідно надати наступні документи:

 • документ, що підтверджує оплату арбітражного збору за проведення державної реєстрації змін до відомостей про ФОП. Розмір збору встановлено ст. 36 Закону № 755 і в 2018 році становить 180 грн. в разі подання документів у паперовій формі. Якщо ж документи подаються в електронній формі, то розмір збору становить 130 грн., Але подача документів для державної реєстрації забезпечується виключно після оплати збору з використанням платіжних систем через мережу Інтернет;
 • заява про державну реєстрацію змін до відомостей про ФОП за формою 11, затвердженою наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 18.11.2016 р № 3268/5. Заява підписується ФОП, а в разі відправлення документів поштою справжність підпису ФОП необхідно засвідчити у нотаріуса;
 • копія довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки;
 • копія першої сторінки паспорта та сторінки з відміткою про наявність права здійснювати платежі за серією та номером паспорта (для тих, хто відмовився від прийняття реєстраційного номера);
 • паспорт, якщо документи державному реєстратору подаються особисто ФОП;
 • нотаріально завірена довіреність на подачу документів державному реєстратору, якщо документи подаються через представника, а відомостей про повноваження цього представника в ЄДР немає, а також паспорт представника.

 

Як відбувається реєстрація змін

Порядок зміни адреси фізичної особи – підприємця, а також його реєстрація, проходить в кілька етапи:

 1. Державна фіскальна служба. Дані про прізвища, імені, по батькові ФОП входять до переліку відомостей, які вносяться до облікової картки платника податків. Чинним законодавством передбачено обов’язок платника податків повідомити УКРІНФОРМ за місцем свого обліку про зміну облікових даних платника податків (ст.ст. 65, 66 ПКУ) для: подальшої зміни відомостей у відповідних реєстрах; подальшої зміни окремих документів, пов’язаних з оподаткуванням. Підставою для внесення змін до облікових даних платників податків є інформація органів державної реєстрації або документально підтверджена інформація, яка подається платниками податків (ч. 1 ст. 66 ПКУ, розд. ІХ-Х Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р № 1588 (далі – Порядок № 1588)). Отже, контролюючі органи вносять відповідні зміни до Реєстру самозайнятих осіб на підставі відомостей, наданих державним реєстратором, тому ФОП – платнику податків звертатися в ГФС в цьому випадку немає необхідності.
 2. Реєстрація змін в ЄДР. Оскільки в ЄДР міститься прізвище, ім’я, по батькові ФОП, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для тих, хто відмовився від прийняття реєстраційного номера), необхідно повідомити державного реєстратора про їх зміну, щоб внести відповідні зміни до ЄДР. Законом № 755-IV не встановлено, в який саме термін потрібно звернутися до державного реєстратора з приводу зазначених змін, але податковим законодавством такий термін обумовлений – повідомити податковий орган необхідно протягом 10 календарних днів з дня виникнення змін в облікових даних платника податків, про що буде сказано далі. Подати документи державному реєстратору можна як в паперовій, так і в електронній формі. Звернутися в зв’язку з зазначеним вище можна не тільки до державного реєстратора, а й до нотаріуса, наділеному на сьогоднішній день повноваженнями державного реєстратора, або до виконавчого органу місцевої ради (у разі прийняття ним рішення про повноваження щодо державної реєстрації юридичних осіб та ФОП). Інформація про зміну прізвища, імені або по батькові ФОП державним реєстратором направляється до органів Державної фіскальної служби (далі – УКРІНФОРМ), статистики та Пенсійного фонду України, а ФОП може отримати нову виписку або витяг з ЄДР.
  1. Якщо ФОП є платником єдиного податку, то в Реєстрі платників єдиного податку про таке міститься ряд відомостей, в т.ч. прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для тих, хто відмовився від реєстраційного номера). У разі змін відомостей такі зміни вносяться до зазначеного Реєстру в день подання платником податків відповідної заяви. Звідси, платник єдиного податку зобов’язаний надати в ГФС за місцем свого обліку протягом місяця з дня виникнення змін заяву про застосування спрощеної системи оподаткування, в якому необхідно вказати про зміну прізвища, імені, по батькові, серії та номера паспорта (для тих, хто відмовився від реєстраційного номера). ФОП може отримати новий витяг з Реєстру платників єдиного податку за своїм запитом, так як старий витяг діє до внесення змін до Реєстру (ст.ст. 298, 299 ПКУ, п. 8 Порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011 р № +1675). Крім того, платник єдиного податку веде книгу обліку доходів / книгу обліку доходів і витрат, на титульному аркуші якої вказуються прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для тих, хто відмовився від реєстраційного номера). Законодавство України не містить норм, що зобов’язують платника єдиного податку зареєструвати нову книгу при зміні прізвища, імені, по батькові, серії та номера паспорта, але в разі таких змін необхідно внести виправлення на титульному аркуші книги. Для цього потрібно колишні прізвище, ім’я, по батькові, серію і номер паспорта (тільки те, що змінилося) закреслити прямою лінією, а над закресленим зробити новою запис розбірливо чорнилом або кульковою ручкою темного кольору. При цьому біля виправлення слід зробити відмітку «Виправленому віріті», поставити дату, підпис і печатку (при її наявності).
  2. Якщо ФОП є платником ПДВ, то для своєї перереєстрації такого платника необхідно подати в ГФС за місцем свого обліку реєстраційну заяву за формою № 1-ПДВ з позначкою “Перереєстрація” протягом 10 робочих днів після дня, коли були змінені дані про платника ПДВ. Перереєстрація платника ПДВ здійснюється шляхом внесення відповідного запису до Реєстру платників податку на додану вартість. Після перереєстрації ФОП може отримати новий витяг з Реєстру платників податку на додану вартість за своїм запитом. До дати перереєстрації платник ПДВ використовує попередні реквізити податкової реєстрації, при використанні яких вказується одночасно нові і колишні прізвище, ім’я, по батькові (ст. 183 ПКУ, розд. IV, VII Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 р № 1130).
  3. Якщо ФОП є страхувальником по єдиному внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, то його облік здійснюється на підставі відомостей, наданих державним реєстратором згідно із Законом № 755-IV (ст. 5 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування») . Таким чином, відповідні зміни до Реєстру страхувальників вносяться на підставі відомостей, наданих державним реєстратором, тому ФОП – платнику єдиного внеску звертатися в ГФС в цьому випадку немає необхідності.
 3. Органи ліцензування. Якщо ФОП отримував ліцензії на провадження певних видів діяльності, то необхідно повідомити органи ліцензування про всі зміни, які були вказані в документах для отримання ліцензії в строк, встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше одного місяця з дня настання таких змін (ст. 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»). ФОП також може мати дозвільні документи в сфері господарської діяльності. Якщо в їх перереєстрації є необхідність, то потрібно звернутися до відповідних органів, що видали ці документи (Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»).
 4. Банк. У разі зміни суб’єктом господарювання прізвища, імені, по батькові його поточний рахунок в банку закривається (гл. 20 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління Національного Банку України від 12.11.2003 р № 492 ( далі – Інструкція № 492)). Для відкриття нового поточного рахунку ФОП необхідно подати документи, передбачені в розділі 3 Інструкції № 492, а саме: заяву про відкриття поточного рахунку, підписана ФОП або його представником; картку зі зразками підписів; паспорт або інший документ, що засвідчує особу; документ, що підтверджує повноваження представника суб’єкта господарювання (у разі подання ФОП його повіреним особою); документ, який свідчить про реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (реєстраційний номер облікової картки платника податків). Між банком та ФОП укладається новий договір банківського рахунку. Якщо ФОП обслуговується в декількох банках, то така процедура необхідна для кожного банку окремо.
 5. Сертифікований центр. В термін до моменту подачі наступної електронної звітності необхідно буде змінити сертифікати електронних ключів, а також подати заяву про приєднання до договору про визнання електронних документів (Закон України «Про електронний цифровий підпис», Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг», Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 р № 557).
 6. Печатка. Законодавство не вимагає наявності печатки у ФОП, але якщо вона використовується підприємцем у його поточної діяльності, її необхідно змінити. На її виготовлення і придбання не потрібно отримання будь-яких документів дозвільного характеру (ст. 58.1 ГКУ).
 7. Контрагенти. Після процедури зміни прізвища, імені або по батькові ФОП в документах, на підставі яких ФОП займається підприємницькою діяльністю, необхідно повідомити про це в письмовій формі своїх контрагентів, з якими підписані чинні договори, оскільки в самих договорах вказується на необхідність повідомлення в разі будь-яких змін у кожної зі сторін договору, а також для того, щоб в зв’язку з виконанням цих договорів не виникли наступні непорозуміння. Після цього варто укласти додаткові угоди до договорів або переукласти їх.
 8. Трудові договори з працівниками. Якщо ФОП є роботодавцем, то в разі зміни ним прізвища, імені, по батькові перереєструвати в центрі зайнятості укладені до 01.01.2015 р трудові договори з працівниками не потрібно, так як це не передбачено ст. 24 Кодексу законів про працю України та Порядком реєстрації трудових договорів між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 р № 260. При цьому можна зробити висновок доповнення до трудових договорів, де і вказати всі зміни. Такі доповнення варто зробити в трьох примірниках – для ФОП, найманого працівника та центру зайнятості. Крім доповнень до трудових договорів, в центр зайнятості можна надати також нову виписку з ЄДР, новий реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер нового паспорта (для тих, хто відмовився від реєстраційного номера), тобто той перелік документів, який був потрібний при реєстрації трудового договору. Якщо ж ФОП укладав трудові договори з працівниками в письмовій формі після 01.01.2015 р, то можна також зробити висновок доповнення до трудових договорів, але в двох примірниках – для ФОП і найманого працівника, оскільки з вказаного часу трудові договори вже не реєструються в центрі зайнятості .

 

Юристи компанії «КФН» із задоволенням зроблять за Вас всі дії, необхідні для проведення державної реєстрації зміни імені/прізвища фізичної особи-підприємця.

надішліть заявку і ми безкоштовно відповімо на ваші запитання
ajax_loader

написати нам

Замовити дзвінок

Дякуємо за Ваш запит!
Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом!