044 239 - 11 - 68
096 035 - 22 - 77
Реєстрація зміни адреси юридичної особи

Реєстрація зміни адреси юридичної особи

базова вартість послуги - 1500 грн.

При здійсненні господарської діяльності підприємству може знадобитися зміна юридичної адреси.

Законодавством України не встановлено таке поняття як «юридична адреса» підприємства. Однак, в ст. 93 ЦКУ зазначено, що місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого ведеться керівництво діяльністю підприємства і здійснення управління і обліку. З цього випливає, що адреса суб’єкта господарювання визначається за місцем знаходження його органів управління, відповідно, під «місцезнаходженням юридичної особи» і мається на увазі «юридична адреса підприємства».

Юридична адреса господарського товариства вказується в ліцензіях, дозвільних документах, свідченнях, виписках і довідках підприємства, а також договори, які укладає підприємство, і первинних документах. При цьому місцезнаходження юридичної особи вказується в установчих документах тільки за бажанням самої юридичної особи, оскільки така вимога законодавство не містить (ст.ст. 4, 51, 65, 67, 76 Закону № 1576-ХІІ, ст. 13 Закону України «Про акціонерні товариства », ст.ст. 88, 120, 134, 143, 151, 154 ЦКУ, ст.ст. 57, 82 ГКУ).

Згідно ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон № 755-IV) в Єдиному державному реєстрі (ЄДР) міститься інформація про місцезнаходження юридичної особи. Тому, якщо юридична адреса підприємства змінюється, але місцезнаходження юридичної особи не було внесено до установчих документів, то необхідно внести відповідну зміну до ЄДР без реєстрації змін до установчих документів. Якщо ж місцезнаходження юридичної особи було зазначено в установчих документах, то зміна місцезнаходження слід зареєструвати в порядку реєстрації змін до установчих документів.

 

Вартість послуги

Базова вартість послуги з реєстрації зміни юридичної адреси товариства становить 1500,00 грн.

Термін виконання – 2-3 дні.

У базову вартість (1500,00 грн.) входить:

 • складання протоколу загальних зборів про зміну юридичної адреси товариства;
 • складання нової редакції статуту (внесення змін до попередньої редакції);
 • підготовка і подача реєстраційної картки державному реєстратору;
 • проведення реєстрації зміни адреси підприємства.

Додатково оплачуються:

 • оплата реєстраційного збору за державну реєстрацію змін. Розмір збору встановлено ст. 36 Закону № 755 і в 2018 році становить 530 грн.;
 • оплата послуг нотаріуса за засвідчення підписів в протоколах (з листопада 2016 року це робити обов’язково) – 300 грн. (однин підпис), + 100 грн. (за кожен наступний підпис);
 • подання відповідних заяв в ДПІ у зв’язку із зміною місцезнаходження (ПДВ – 1000 грн, ЄП – 700 грн.).

Примітка:

При перереєстрації, яка проходить в Київській області та / або інших регіонах України, вартість послуг зростає на 500 грн., якщо ми відправляємо документи поштою.

Якщо є необхідність особисто подати документи співробітниками компанії КФН – вартість послуг договірна.

 

Необхідні для реєстрації документи

Згідно ст. 17 Закону № 755-IV для державної реєстрації змін до відомостей, які містяться в ЄДР, необхідно надати наступні документи:

 • заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу за формою 3, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 18.11.2016 р № 3268/5;
 • примірник оригіналу або нотаріально завірена копія рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, які вносяться до ЄДР (протокол або рішення про зміну місцезнаходження юридичної особи);
 • документ, що підтверджує оплату арбітражного збору за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу;
  довіреність на уповноважену особу (якщо документи подає не директор товариства), а відомостей про повноваження повіреного особи в ЄДР немає;
 • паспорт уповноваженої особи;
 • установчий документ у новій редакції (в разі внесення змін, які містяться в установчому документі).

 

Які документи ви отримуєте після зміни юридичної адреси

Після проведення всіх реєстраційних дій по зміні юридичної адреси товариства замовник отримає наступні документи:

 • протокол загальних зборів про зміну юридичної адреси товариства
 • виписку з ЄДР
 • нову редакцію статуту

 

Процес внесення змін

 1. Рішення загальних зборів учасників товариства про зміну місцезнаходження юридичної особи. Загальні збори учасників товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники або їхні представники, які володіють в сукупності більш ніж п’ятдесятьма відсотками голосів, якщо установчим документом не визначено інший відсоток. Рішення про зміну місцезнаходження юридичної особи приймається простою більшістю голосів присутніх учасників, якщо інше не передбачено установчим документом. Рішення загальних зборів оформляється протоколом (ст.ст. 59, 60, 65 Закону № 1576-ХІІ, ст.ст. 41, 42, 45, 46 Закону № 514-VI, ст.ст. 98, 121, 136, 145, 151, 159 ЦКУ). Якщо ж в установчому документі товариства було зазначено його місцезнаходження, то загальним зборам необхідно внести відповідні зміни в свій установчий документ. У протоколі або рішенні загальних зборів слід вказати уповноважену особу, яка буде здійснювати всі дії по реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР.
 2. Доручення. Якщо директор підприємства не буде уповноваженою особою, яка буде здійснювати всі дії по реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР, тоді на таке уповноважена особа оформляється довіреність. Цією особою може бути як співробітник самого підприємства, так і інший повірений.
 3. Печатка. Зазвичай юридична особа використовує у своїй поточній діяльності печатку підприємства. Якщо на друку вказано його старе місцезнаходження, це в подальшому може викликати непорозуміння при веденні діяльності, тому друк необхідно змінити. На її виготовлення і придбання не потрібно отримання будь-яких документів дозвільного характеру (ст. 58.1 ГКУ).
 4. Нотаріальне засвідчення підписів. Рішення уповноваженого органу управління юридичною особою, які подаються для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР, підписуються засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами, або главою і секретарем загальних зборів (в разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на протоколі нотаріально посвідчується, тому такі особи повинні бути присутніми у нотаріуса особисто (ст. 15 Закону № 755-IV).
 5. Реєстрація змін в ЄДР. У ЄДР міститься інформація про місцезнаходження юридичної особи (ст. 9 Закону № 755-IV), тому необхідно повідомити про це державного реєстратора, щоб внести відповідну зміну до ЄДР. Законом № 755-IV не встановлено, в який саме термін потрібно звернутися до державного реєстратора з приводу зміни місцезнаходження юридичної особи (якщо таке не було внесено в установчий документ), але податковим законодавством такий термін обумовлений чітко – повідомити податковий орган необхідно протягом 10 календарних днів з дати виникнення змін в облікових даних платника податків, про що буде сказано далі. Якщо ж в установчому документі було внесено зміну місцезнаходження юридичної особи, то підприємство зобов’язане повідомити орган реєстрації для внесення змін до ЄДР протягом 3 робочих днів з дати прийняття рішення про внесення такої зміни (ст. 7 Закону № 1576-ХІІ).
 6. Орган управління статистики. Якщо у підприємства виникне необхідність в оновленій довідці зі статистики, тоді слід звернутися до органу статистики за її отриманням. Така довідка видається відповідно до Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р № 118.
 7. Державна фіскальна служба. Місцезнаходження юридичної особи, вказане в ЄДР, є податковою адресою підприємства, за яким здійснюється його облік як платника податків. Чинним законодавством передбачено обов’язок платника податків повідомити УКРІНФОРМ про зміну свого місцезнаходження (ч. 1 ст. 16 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)) для: подальшої зміни відомостей у відповідних реєстрах; подальшої зміни окремих документів, пов’язаних з оподаткуванням. Підставою для внесення змін до облікових даних платників податків є або інформація органів державної реєстрації, або документально підтверджена інформація, яка подається платниками податків. Отже, контролюючі органи вносять відповідні зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб на підставі відомостей, наданих державним реєстратором, тому платнику податків звертатися в ГФС в цьому випадку немає необхідності.
 8. Органи ліцензування. Ліцензії на здійснення певних видів діяльності необхідно переоформити в зв’язку зі зміною місцезнаходження юридичної особи, звернувшись до відповідних органів ліцензування в строк, встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше одного місяця з дня настання таких змін (ст. 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності »). Необхідні документи для перереєстрації ліцензій вказані в Законі, а сама перереєстрація є безкоштовною. Крім ліцензій, підприємство може мати інші дозвільні документи. Якщо в їх перереєстрації є необхідність, то потрібно звернутися до відповідних органів, що видали ці документи.
 9. Банк. Суб’єкт господарювання зобов’язаний повідомити банк, в якому обслуговується підприємство, про внесення змін до відомостей про нього, які містяться в ЄДР (в т.ч. в установчі документи), в порядку, визначеному договором банківського рахунку. У разі отримання банком інформації про зміну місцезнаходження суб’єкта господарювання та підтвердження банком відповідності цієї інформації відомостями, які містяться в ЄДР, банк вносить відповідні зміни до картки із зразками підписів (п. 18.7 Інструкції № 492). Якщо підприємство обслуговується в декількох банках, то така процедура необхідна для кожного банку окремо.
 10. Сертифікований центр. В термін до моменту подачі наступної електронної звітності необхідно буде змінити сертифікати електронних ключів (Закон України «Про електронний цифровий підпис», Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»). При наявності чинного договору про визнання електронних документів і в разі зміни місцезнаходження, в результаті чого змінюється адміністративно-територіальна одиниця і контролюючий орган, де підприємство перебуває на обліку, заяву про приєднання до договору до контролюючого органу за н вому місцезнаходженням направляти не потрібно.
 11. Територіальний орган з надання сервісних послуг МВС. У разі наявності транспортних засобів у власності у підприємства, яке змінило своє місцезнаходження, необхідно провести процедуру їх перереєстрації, замінивши свідоцтва про реєстрацію, зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей , причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів.
 12. Контрагенти. Після проведення процедури зміни юридичної адреси підприємству необхідно повідомити про це в письмовій формі своїх контрагентів, з якими підписані чинні договори, щоб в зв’язку з виконанням цих договорів не виникли наступні непорозуміння. Таке повідомлення про зміну юридичної адреси підприємства стане частиною договору. Деякі ж договору вимагають укладення додаткової угоди в разі будь-яких змін у кожної зі сторін договору.

 

Юристи компанії «КФН» із задоволенням зроблять за Вас всі дії, необхідні для проведення державної реєстрації зміни юридичної адреси товариства.

 

надішліть заявку і ми безкоштовно відповімо на ваші запитання
ajax_loader

написати нам

Замовити дзвінок

Дякуємо за Ваш запит!
Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом!