044 239 - 11 - 68
096 035 - 22 - 77
Реєстрація прав на промислові зразки

Реєстрація прав на промислові зразки

базова вартість послуги - 2200 грн.

Промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.

Об’єктом промислового зразка може бути форма, малюнок, розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом.

Термін дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Укрпатенту і продовжується Укрпатентом за клопотанням власника патенту, але не більше ніж на п’ять років.

Головною умовою патентоспроможності промислового зразка є його новизна.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Особа, яка бажає отримати патент і має на це право, подає до Укрпатенту (Державне підприємство «Український інститут промислової власності») заявку.

При цьому, заявка повинна відповідати «Правил складання і подання заявки на промисловий зразок», затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2002 року № 110.

Так, заявка складається українською мовою і повинна містити:

  • заяву про видачу патенту;
  • комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета, або малюнка), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд;
  • опис промислового зразка;
  • креслення, схему, карту (якщо необхідно);
  • в заяві про видачу патенту необхідно вказати заявника (заявників) та його адресу, а також автора (авторів);
  • заявка повинна розкривати суть промислового зразка досить ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі.

За подання заявки сплачується збір. Розмір збору сплачується на підставі «Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України.

Заявка підлягає обов’язковій експертизі. Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи і проводиться закладом експертизи відповідно до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

За відповідності матеріалів заявки вимогам Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» і наявності документа про сплату збору за подання заявки заявнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання заявки.

На підставі рішення про видачу патенту та за наявності документів про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікацію про видачу патенту здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту, визначених в установленому порядку.

Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту Укрпатент здійснює державну реєстрацію патенту на промисловий зразок, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості.

Видача патенту здійснюється Укрпатентом у місячний термін після державної реєстрації патенту.

З огляду на складність процедури реєстрації промислового зразка, юристи компанії «КФН» кваліфіковано нададуть правову допомогу при здійсненні вищевказаних дій, супроводжуючи процес реєстрації до моменту отримання патенту на промисловий зразок.

Базова вартість послуг складає: 2 200,00 грн. (Ціна включає сплату збору за подачу заявки, яка містить один варіант зразка, оплату послуг нотаріуса за виготовлення довіреності).

надішліть заявку і ми безкоштовно відповімо на ваші запитання
ajax_loader

написати нам

Замовити дзвінок

Дякуємо за Ваш запит!
Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом!