044 239 - 11 - 68
096 035 - 22 - 77
Реєстрація прав на винаходи, корисні моделі

Реєстрація прав на винаходи, корисні моделі

базова вартість послуги - 2200 грн.

Законодавче визначення поняття «винахід (корисна модель)» наводиться в Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі – Закон).

Винахід (корисна модель) – результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Об’єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з Законом, може бути:

 • продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);
 • процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Пріоритет, авторство і право власності на винахід засвідчуються патентом (деклараційним патентом).

Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо воно є:

 • новим;
 • має винахідницький рівень;
 • промислово придатним.

Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є:

 • нової;
 • промислово придатною.

Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо воно не є частиною рівня техніки. При цьому, рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки до Укрпатенту.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п’ятій цієї статті, не береться до уваги.

Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо воно може бути використано в промисловості або в іншій сфері діяльності.

Особа, яка бажає отримати патент (деклараційний патент) і має на це право, подає до Укрпатенту заявку.

Заявка складається українською мовою і повинна містити:

 • заяву про видачу патенту на винахід чи деклараційного патенту на винахід (корисну модель);
 • опис винаходу (корисної моделі);
 • формулу винаходу (корисної моделі);
 • креслення (якщо на них є посилання в описі);
 • реферат.

У заяві про видачу патенту (деклараційного патенту) необхідно вказати заявника (заявників) і його (їх) адресу, а також винахідника (винахідників).

Опис винаходу (корисної моделі) повинен викладатися у визначеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі.

Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло.

Реферат складається лише для інформаційних цілей. Він не може братися до уваги з іншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу (корисної моделі) і визначення рівня техніки.

За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору повинен надійти до Установи разом із заявкою або протягом двох місяців після дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

Розмір збору сплачується на підставі «Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України.

Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з попередньої експертизи, формальної експертизи та, за заявкою стосовно патенту на винахід (секретний винахід), – кваліфікаційної експертизи.

На підставі рішення про видачу патенту здійснюється державна реєстрація патенту, для чого вносяться відповідні відомості до Реєстру (Реєстр – Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи, Державний реєстр деклараційних патентів України на корисні моделі, Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи , Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі).

Одночасно з державною реєстрацією патенту (деклараційного патенту) на винахід або патенту на корисну модель Укрпатент публікує у своєму офіційному бюлетені визначені в установленому порядку відомості про видачу патенту (деклараційного патенту).

Видача патенту здійснюється в місячний термін після його державної реєстрації.

З огляду на складність процедури реєстрації прав на винахід (корисну модель), юристи компанії «КФН» кваліфіковано нададуть правову допомогу при здійсненні вищевказаних дій, супроводжуючи процес реєстрації до моменту отримання патенту на винахід (корисну модель).

Базова вартість послуг складає: 2 200,00 грн. (Ціна включає сплату збору за подачу заявки, формула якого містить не більше трьох пунктів, оплату послуг нотаріуса з виготовлення довіреності).

Додатково зазначаємо, що законодавством України встановлено особливий, чітко регламентований порядок передачі права власності на винахід (корисну модель). Так, передача права власності здійснюється на підставі договору про передачу права власності на винахід (корисну модель).

Видача ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) здійснюється на підставі ліцензійного договору на використання винаходу (корисної моделі) (далі – ліцензійний договір).

Питання про порядок передачі права власності на винахід (корисну модель) і видача ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) регламентовані Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2001 року № 521.

надішліть заявку і ми безкоштовно відповімо на ваші запитання
ajax_loader

написати нам

Замовити дзвінок

Дякуємо за Ваш запит!
Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом!