044 239 - 11 - 68
096 035 - 22 - 77
Порядок принятия гражданства Украины

Порядок принятия гражданства Украины

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про громадянство України» іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України.

 Умовами прийняття до громадянства України є:

 1. Визнання і дотримання Конституції України та законів України.
 2. Подання зобов’язання припинити іноземне громадянство.
  Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов’язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову від іноземного громадянства.
  Подання зобов’язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.
  Іноземці, які подали зобов’язання припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту прийняття їх до громадянства України. Якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від них причин не можуть отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства.
 3. Володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування.
 4. Наявність законних джерел існування. Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні. Стаття 1 Закону України «Про громадянство України» визначає законні джерела існування, як заробітну плату, прибуток від підприємницької діяльності або власності, пенсію, стипендію, аліменти, соціальні виплати та допомогу, власні фінансові заощадження або фінансову допомогу від членів сім’ї, інших фізичних та юридичних осіб, що мають законні доходи.

До громадянства України не приймається особа, яка:

 1. вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;
 2. засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави;
 3. вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином.

Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов’язується повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави.

ПОРЯДОК ПОДАЧІ ЗАЯВИ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ДО ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ: 

 1. Звернення до територіального підрозділу Державної міграційної служби з місцем проживання заявника.
 2. Подача заяви з іншими необхідними документами:

2.1. Паспортний документ або документ, що його замінює і посвідчує особу, та документ, що засвідчує проживання іноземця на території України (посвідка на проживання) (за необхідності подається нотаріально засвідчений переклад паспорта українською мовою). 

2.2. Квитанція про сплату державного мита (8,50 грн) або документ, що підтверджує підставу звільнення від його сплати (інвалідність І або ІІ груп). 

2.3. Відповідно до п. 45. Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, для прийняття до громадянства України, особа подає такі документи:

 1. заяву про прийняття до громадянства України (в двох примірниках);
 2. три фотокартки (розміром 35 x 45 мм);
 3. зобов’язання припинити іноземне громадянство. Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають зобов’язання припинити громадянство (підданство) цих держав. Подання зобов’язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України. Іноземці, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України, подають заяву про зміну громадянства;
 4. копію документа, що підтверджує отримання дозволу на імміграцію в Україну;
 5. один із таких документів:
  — документ про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування, який видається в Україні керівником навчального закладу, місцевим органом виконавчої влади України або виконавчим органом місцевого самоврядування;
  — копію атестата чи витяг із залікової відомості диплома — для особи, яка має документ про закінчення навчального закладу з вивченням української мови;
  — документ, що підтверджує інвалідність, — для особи, яка має фізичні вади (сліпа, глуха, німа);
 6. документ про наявність законних джерел існування протягом останніх шести місяців на момент подання заяви про прийняття до громадянства України. У разі подання особою документа про наявність власних фінансових заощаджень сума коштів на банківському рахунку повинна бути не менше ніж дванадцять прожиткових мінімумів на одну особу (виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого на момент подання заяви про прийняття до громадянства України) (для працездатної особи станом на 25.07.2016 р. – не менше 17 400 грн, з 01.12.2016 р. – не менше 19 200 грн). 

2.4. Відповідно до п. 47 вищевказаного порядку, для прийняття до громадянства України особа, яка перебуває у шлюбі з громадянином України понад два роки та отримала дозвіл на імміграцію, подає документи, передбачені підпунктами «а» — «в»«д» — «є» пункту 45 цього Порядку, а також:

 1. копію документа, що підтверджує перебування дружини особи у громадянстві України;
 2. документ, що підтверджує перебування особи у шлюбі з громадянином України терміном понад два роки. 

2.5. Відповідно до п. 491 вищевказаного порядку, іноземець разом із заявою про прийняття до громадянства України подає документ (або документи — за наявності в іноземця громадянства кількох держав), виданий уповноваженим органом іноземної держави, про відсутність підстав, за наявності яких особа не приймається до громадянства України (документ про те, що особа на території іноземної держави не вчиняла тяжких або особливо тяжких злочинів, злочинів проти людства та не здійснювала геноцид).

Це положення не поширюються на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні.

 1. Отримання довідки про реєстрацію громадянином України, що є підставою для оформлення й видачі людині паспорта громадянина України. Отримання довідки про реєстрацію громадянином України передбачає звернення до територіального підрозділу Державної міграційної служби за місцем проживання заявника з відповідною заявою, квитанцією про сплату державного мита (137,75 грн, пільги при сплаті відсутні), двома фотокартками людини розміром 35 x 45 мм. Також подається паспортний документ або документ, що його замінює і посвідчує особу, та документ, що засвідчує проживання іноземця на території України (посвідка на проживання) (за необхідності подається нотаріально засвідчений переклад паспорта українською мовою). Строк оформлення й видачі довідки – не пізніше 10 днів після прийняття рішення про оформлення належності до громадянства України або після отримання повідомлення про прийняття до громадянства України відповідним указом Президента України. 

Строк розгляду заяви про прийняття до громадянства України – не більше одного року. Для особи, якій надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, строк розгляду заяви не повинен перевищувати 9 місяців.

надішліть заявку і ми безкоштовно відповімо на ваші запитання
ajax_loader

Написать нам

Заказать звонок

Благодарим за Ваш запрос!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!