044 239 - 11 - 68
096 035 - 22 - 77
Получение разрешения на специальное водопользование

Получение разрешения на специальное водопользование

Получение разрешения на специальное водопользование

Дозвіл на спеціальне водокористування

Норми статі 48 Водного кодексу України визначають спеціальне водокористування як забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.
Водокористувачами, які здійснюють спеціальне водокористування можеть бути як юридичні, так і фізичні особи, що здійснюють його для задоволення своїх власних потреб, для задоволення питних потреб населення, сільськогосподарських, промислових, транспортних та інших цілей.

Фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям, які здійснюють пропуск води через гідровузли (крім гідроенергетичних), подають води водокористувачам у маловодні регіони, використовують підземні води для вилучення корисних компонентів, вилучають води з надр разом з видобуванням корисних копалин, виконують будівельні, днопоглиблювальні та інші роботи, які визначені зазначеною статтею Водного кодексу дозвіл на спеціальне водокористування отримувати не треба.Фактичне надання дозволу на спеціальне водокористування вод загальнодержавного значення здійснюється органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням із Радою міністрів Автономної Республіки Крим. У разі використання води водних об’єктів місцевого значення дозвіл надається обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями. Документи на отримання дозволу на спеціальне водокористування надаються дозвільними центрами. Порядок погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування затверджується Постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року №321. На виконання даного порядку органи місцевого самоврядування розробили на місцях власні стандарти із надання адміністративних послуг, де встановили переліки документів, необхідних для отримання дозволу на спеціальне водокористування. Частіше за все перелік складається із наступних документів:

 1. Заява на одержання дозволу;
 2. Клопотання водокористувача на видачу дозволу встановленого зразка.
 3. Розрахунок об’ємів забору (скиду) води на підставі розроблених індивідуальних норм водоспоживання та водовідведення чи для господарсько – питних потреб згідно ДБН В.2.5-64:2012;
  – при скиді стічних вод у водний об’єкт розроблені нормативи ГДС (гранично допустимого скиду) забруднюючих речовин;
 4. Довідка щодо належності свердловин водокористувачу;
 5. Погодження обласного управління водних ресурсів – у разі використання поверхневих вод, з Державною службою геології та надр України – у разі використання підземних вод.
 6. Копія виписки із єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 7. Акт обстеження спеціалістом уповноваженого органу;
 8. Довідка про водозабори встановленого зразка;
 9. Погодження МОЗ (у разі використання водних об’єктів, віднесених до категорії
  лікувальних).
 10. Ситуаційний план;

Документи із наведеного переліку розробляються на підприємстві або спеціалізованими установами і подаються на затвердження заявникові.

Окремими погодженнями із наведеного переліку є Розрахунок об’ємів забору (скиду) води на підставі розроблених індивідуальних норм водоспоживання та водовідведення чи для господарсько – питних потреб згідно ДБН В.2.5-64:2012 (який треба затверджувати у органах місцевого самоврядування), погодження обласного управління водних ресурсів (у разі використання поверхневих вод), погодження Державної служби геології та надр України (у разі використання підземних вод).

Розробка вказаних документів частіше займає близько місяця, отримання необхідних погоджень займає приблизно два місяця (це залежить від проведення засідань у Державній службі геології та надр України та від частоти засідань виконкомів місцевих органів самоврядування), розробка і погодження ГДС займає приблизно два місяці.

Фактично отримати дозвіл на спеціальне водокористування можливо за 3-4 місяці часу, у разі оперативної співпраці замовника і підрядної організації.

На отримання дозволу на спеціальне водокористування (або отримання відмови у наданні спеціального дозволу на водокористування) дозвільним центрам дається 10 днів з моменту подачі документів.

Термін надання дозволу на спеціальне водокористування визначається особисто і складає від року до 25 років.

написати нам

Замовити дзвінок

Дякуємо за Ваш запит!
Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом!