044 239 - 11 - 68
096 035 - 22 - 77
(Рус) Массив законодательства и прикладной литературы, необходимый недропользователю

(Рус) Массив законодательства и прикладной литературы, необходимый недропользователю

(Рус) Массив законодательства и прикладной литературы, необходимый недропользователю

Вибачте цей текст доступний тільки в “Російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Человеку, не знакомому с добычей полезных ископаемых будет не лишним ознакомится с теоретическими и практическими основами ведения бизнеса в сфере недропользования, а также нормам законодательства Украины.

Основными теоретическими и прикладными материалами в данной сфере являются:

 1. Андрейцев В.И. Правовое обеспечение экологической экспертизы проектов. – К.: Будівельник, 1990. – 168 С.
 2. Атлас. Геологія і корисні копалини України : масштаб 1:5 000 000 / М. М. Байсарович та ін. ; голов. ред. Л. С. Галецький./ – К.: Такі Справи, 2001. – 168 с,
 3. Башмаков Г.С. Право пользования недрами в СССР – М.: – 1974. – 156 С.
 4. Білецький В. С., Гірничий енциклопедичний словник. В. 3-х т. Т. 3 / За ред. В. С. Білецького. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. – 752 С.
 5. Білецький В.С. Мала гірнича енциклопедія. В 3-х т. Т. 2/ За ред. В. С. Білецького. – Донецьк: Донбас, 2004. – 670 С.
 6. Білецький В.С., Смирнов В.О. Переробка і якість корисних копалин (курс лекцій, видання друге)/Білецький В.С.,Смирнов В.О./ – Донецьк: Східний видавничий дім, 2007. – 324 С.
 7. Гожик А.П. Екологічна оцінка проектів видобутку корисних копалин. Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2010. – 45 С.
 8. Горная энциклопедия /Под ред. Е.А. Козловского/ – М.: Советская энциклопедия, 1984. – Том 1. – 560 С.
 9. Кірін Р.С. Правове забезпечення видобування корисних копалин : дис… канд. юрид. наук: 12.00.06 / Київський національний ун–т ім. Тараса Шевченка. – К.: 2007. – 211 С.
 10. Клюкин Б.Д. Горные отношения в странах Западной Европы и Америки. М.: Городец–издат, – 2000. – С. 27–29.
 11. Милютин А. Г. Охрана недр и рациональное недропользование при горных, горно–разведочных и буровых работах: учебное пособие / А. Г. Милютин, А. К. Порцевский, И. С. Калинин ; Московский государственный открытый университет. – М.: – 2005. – 150 C.
 12. Рудько Г. І. Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин / Г. І. Рудько, М. М. Курило, С. В. Радованов ; Державна комісія України по запасах корисних копалин, Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – К. : АДЕФ-Україна, 2011. – 384 с.;

Законодательство Украины в сфере недропользования (приводятся действующие нормативно-правовые акты, а также те, которые утратили действие, но важные, на усмотрение автора статьи):

 1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 28 червня 1996 р.;
 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р.;
 3. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р.;
 4. Лісовий кодекс України в редакції закону від 08 лютого 2006 р. № 3404;
 5. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р.;
 6. Про поводження з радіоактивними відходами: Закон України від 30 червня 1995 р.;
 7. Про концесії: Закон України від 16 липня 1999 р.;
 8. Про угоди про розподіл продукції: Закон України від 14 вересня 1999 р.;
 9. Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 р.;
 10. Про державну геологічну службу України: Закон України від 4 листопада 1999 р.;
 11. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 2 березня 2015 р.;
 12. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України від 21 грудня2010 р. №2818;
 13. Про нафту і газ: Закон України від 12 липня 2001р.;
 14. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально–сировинної бази України на період до 2010 року: Закон України 22 лютого 2006 р.;
 15. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про заходи щодо підвищення ефективності державного управління у галузі геологічного вивчення і використання надр»: Указ Президента України від 3 лютого 2010 р. № 90/2010;
 16. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»: Указ Президента України від 09 грудня 2010 р. №1085/2010;
 17. Про заходи щодо підвищення ефективності державного управління у галузі геологічного вивчення і використання надр: Рішення РНБО від 03 лютого 2010 р.;
 18. Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р. №865;
 19. Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. – № 59;
 20. Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 808;
 21. Про затвердження Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр: Постанова Кабінету Міністрів від 5 травня 1997 р. № 432;
 22. Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391;
 23. Про затвердження Порядку та загальних умов проведення конкурсів на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2003 р. № 1475 (втратив чинність, але варто ознайомитись);
 24. Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1540 1475 (втратив чинність, але варто ознайомитись);
 25. Про затвердження Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р. № 32;
 26. Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 880–р;
 27. Про затвердження Порядку надання у 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 р. № 273 (втратив чинність, але варто ознайомитись);
 28. Про затвердження Порядку надання у 2009 році спеціальних дозволів на користування надрами: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 608 (втратив чинність, але варто ознайомитись);
 29. Про затвердження Порядку надання у 2010 році спеціальних дозволів на користування надрами: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. № 596 (втратив чинність, але варто ознайомитись);
 30. Про погодження пропозиції щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 534–р. (втратив чинність, але варто ознайомитись);
 31. Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615;
 32.  Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827;
 33.  Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594;
 34. Про затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на 2010 рік : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. № 1231–р;
 35. Про погодження пропозиції щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами: Розпорядження Кабінету Міністрів України від від 24 вересня 2008 р. № 1277–р;
 36. Про погодження пропозиції щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 р. № 1331–р;
 37. Про погодження пропозиції щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 р. № 1451–р;
 38. Про погодження пропозиції щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1519–р;
 39. Про затвердження Інструкції щодо порядку погодження матеріалів з Мінекобезпеки України та його органами на місцях для отримання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 30 вересня 1996 р. № 119 (втратив чинність, але варто ознайомитись);
 40. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 26 липня 2011 р. №262 «Про затвердження Регламенту погодження Мінприроди України надання надр у користування» (втратив чинність, але варто ознайомитись);
 41. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 15 лютого 2016 р. №56 «Про затвердження Регламенту погодження Мінприроди надання надр у користування».
отправьте заявку и мы бесплатно ответим на ваши вопросы
ajax_loader (Рус) Массив законодательства и прикладной литературы, необходимый недропользователю

написати нам

Замовити дзвінок

Дякуємо за Ваш запит!
Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом!