044 239 - 11 - 68
096 035 - 22 - 77
Інформація щодо надання освітніх пільг дітям внутрішньо переміщених осіб з Донбасу

Інформація щодо надання освітніх пільг дітям внутрішньо переміщених осіб з Донбасу

Інформація щодо надання освітніх пільг дітям внутрішньо переміщених осіб з Донбасу

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII право громадян України на освіту забезпечується різними формами навчання, зокрема екстернатом. Ч. 8 ст. 36 цього Закону передбачає, що бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном. Стаття 13 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV містить аналогічну норму.

Згідно з п. 15 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 навчання  екстерном  у  закладі організовуються  відповідно до положень про екстернат  у системі загальної середньої освіти, затверджених МОН.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017  № 369 затверджена нова редакція Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах (далі – Положення), відповідно до якого екстернат – форма здобуття загальної середньої освіти, що передбачає самостійне, у тому числі прискорене, опанування екстерном змісту навчальних предметів певного освітнього рівня та/або за певний клас в обсязі, визначеному відповідним державним стандартом загальної середньої освіти, та отримання відповідного документа про освіту.

    П.1 вищезазначеного Положення передбачає, що екстернат організовується: зокрема для осіб, які з причин проживання (перебування) на тимчасово окупованій території чи на території проведення антитерористичної операції (на період її проведення) (далі – неконтрольована територія) не можуть відвідувати навчальні заняття в загальноосвітньому навчальному закладі або не можуть пройти річне оцінювання та/або атестацію; осіб, які мають статус біженців, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні та які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту.

Зарахування особи на екстернат для проходження річного оцінювання та/або атестації здійснюється за письмовою заявою повнолітньої особи або батьків (одного з батьків) неповнолітньої особи чи інших її законних представників. Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа, яка виїхала із неконтрольованої території або з населеного пункту на лінії зіткнення у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками. Особи з неконтрольованих територій або з населених пунктів на лінії зіткнення можуть подати скановану копію заяви будь-якими засобами (факсом, електронною поштою). До заяви додаються документ про наявний рівень загальної середньої освіти чи інше будь-яке письмове підтвердження проходження екстерном оцінювання та/або атестації в іншому навчальному закладі (за наявності) та/або відповідні письмові документи особи, що підтверджують наявність підстав для проведення річного оцінювання та/або атестації екстерном. Про зарахування особи на екстернат видається наказ керівника загальноосвітнього навчального закладу (п. 3 розділу ІІ Положення).

Для осіб, які навчалися або навчаються за кордоном, а також для осіб, які проживали чи проживають на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, приймання заяв для зарахування на екстернат здійснюється протягом всього календарного року (п. 4 розділу ІІ Положення).

Освітній рівень особи, яка не має документів (копій документів), що підтверджують наявність попередньо здобутого освітнього рівня чи результатів оцінювання та/або атестації, визначається загальноосвітнім навчальним закладом, у якому організовано екстернат. З цією метою наказом керівника відповідного загальноосвітнього навчального закладу створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії) та порядок організації роботи, а також затверджується графік проведення оцінювання знань екстерна, перелік вправ, завдань з навчальних предметів. Результати оцінювання рівня знань (визначений освітній рівень, результати річного оцінювання з навчальних предметів) оформлюються протоколом, який підписується головою та членами комісії (п. 5 розділу ІІ Положення).

Оцінювання екстернів за відповідний клас або рівень (початкової, базової або повної) загальної середньої освіти проводиться з усіх предметів інваріантної складової робочого навчального плану. Наслідком цього оцінювання є виставлення річної оцінки з кожного предмета. Оцінювання осіб, які проживали чи проживають на неконтрольованій території, може проводитися протягом всього календарного року. Для проведення річного оцінювання відводиться 1 академічна година (один урок) з кожного предмета (п. 3 розділу ІІІ Положення).

Екстерн має право на проведення оцінювання рівня його навчальних досягнень за один або більше років навчання в межах одного або декількох освітніх рівнів (початкової, базової чи повної загальної середньої освіти) протягом одного навчального року. З цією метою для екстерна керівником навчального закладу затверджуються індивідуальний навчальний план та графік консультацій з навчальних предметів (п. 6 розділу ІІІ Положення).

 

Отже, особи, які проживали чи проживають на неконтрольованій території мають право отримати середню освіту у формі екстернату. Для того, щоб отримати українське свідоцтво про базову загальну середню освіту за 9-ий клас та/або атестат про повну загальну середню освіту, така особа маєте право звернутися у будь-яку школу в будь-якому регіоні України, яка наявна у переліку шкіл (для екстернів), які здійснюють навчання учнів з Криму та Донбасу (непідконтрольних українській владі територій Донецької і Луганської областей). Даний перелік розміщений на сайті Міністерства освіти і науки України: https://mon.gov.ua/ua/zhitelyam-donbasu-ta-krimu/uchnyam-ta-vipusknikam/shkoli-yaki-zdijsnyuyut-navchannya-uchniv-iz-krimu-ta-donbasu.

Після обрання школи з вищезазначеного переліку потрібно:

  • повідомити про рішення представника адміністрації обраної школи;
  • написати заяву на ім’я директора обраної школи з проханням зарахувати дитину на навчання у формі екстернату (обов’язково вкажіть контактні телефони та електронні адреси).

До заяви слід додати скан-копію свідоцтва про народження дитини та скани всіх наявних документів про освіту. Подати заяву до школи можна упродовж навчального року без обмеження термінів. Далі слід очікувати на повідомлення від адміністрації школи про зарахування та після цього можна розпочинати навчання (на основі індивідуального навчального плану та графіку консультацій з навчальних предметів, затверджених керівником обраної школи). Навчання здійснюється в екстернатній формі з елементами дистанційного навчання (відповідно до Положення про дистанційне навчання, так як цим Положенням визначено можливість організації навчально-виховного процесу з використанням технологій дистанційного навчання в будь-яких формах навчання, зокрема екстернатній). Після успішного закінчення навчання та складання державної підсумкової атестації (ДПА), на яку необхідно приїхати особисто, особа отримає документ про базову загальну середню освіту після 9 класу (свідоцтво) та/або про повну загальну середню освіту після 11 класу (атестат).

 

Популярні послуги:

 

отправьте заявку и мы бесплатно ответим на ваши вопросы
ajax_loader Інформація щодо надання освітніх пільг дітям внутрішньо переміщених осіб з Донбасу

написати нам

Замовити дзвінок

Дякуємо за Ваш запит!
Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом!